Kom direct in contact: 058 - 257 40 59 of 06-53941835 info@reproplusnwf.nl

 

 

Reproplus NWF: onafhankelijk specialist op het gebied van vruchtbaarheid van rundvee.

Maak kennis
  • Breed aanbod sperma van stieren
  • Korte lijnen, service op maat
  • Paringsadvies voor alle melkrassen
  • Twee gescheiden inseminatie ronde's

Koeien kiek’n bij fam. Herrema groot succes.

woensdag 19 februari 2020

KLIK HIER voor FOTO’S van de geslaagde dag bijde fam Herrema. Er was zeer veel belangstelling voor de Fleckvieh kruislingen.

Koffie en cake. Kaas en worst. En Reproborrels.


Voergang vol belangstellenden.
Fleckvieh x Holstein kruislingen bij de fam. Herrema

In deze link meer informatie

  • Bedrijfsoverzicht: 140 ha, waarvan 120 ha akkerbouw (o.a. pootaardappelen en tarwe) en 20 ha grasland en luzerne. Daarnaast een vleeskuikenbedrijf en een melkveebedrijf met 200 melkkoeien plus jongvee. Veel eigen arbeid, slechts 1 VAK vreemde arbeid. Tarwe van eigen bedrijf is voor de vleeskuikens en de melkkoeien. Het grootste gedeelte van het voer voor de koeien wordt aangekocht.”
  • Actuele situatie: “Ruim 80% van de melkkoeien bestaat uit Fleckvieh kruislingen.”
  • Productie gestegen naar 10.161kg melk met 4.07% vet en 3.64% eiwit.
  • Vruchtbaarheid: “De vruchtbaarheid is veel beter. De Fleckviehkoeien laten de tocht eerder en beter zien. We insemineren de koeien vroeger en gaan naar de situatie dat de koe elk jaar een kalf brengt; een tussenkalftijd van 365 dagen dus.”
  • Afkalfgemak: “De kalverij van de Fleckviehkoeien verloopt opvallend gemakkelijk.”
  • Diergezondheid: “Fleckviehkoeien zijn sterker en geven niet op. De dierenartskosten zijn flink gedaald.”

Reproplus NWF: onafhankelijk specialist op het gebied van vruchtbaarheid van rundvee.